Wybory do Samorządu Uczniowskiego są ważnym wydarzeniem w każdej szkole. W naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w piątek 30.09.2022 roku.

Zostali wybrani:

Jabłonowski Filip – przewodniczący SU

Kowalczyk Łukasz – zastępca przewodniczącego SU

Bernatowicz Bianka – członek SU

Popławska Agata – członek SU

Rogacz Izabela – członek SU

Skrobczyńska Zuzanna – członek SU

Trochimczyk Aleksandra – członek SU

Żukowska Aleksandra – członek SU

Wołosewicz Amelia – członek SU

Wyniki głosowania jawnego na członków SU, w tym podział na sekcje:

Skarbnik – Wołosewicz Amelia

Sekretarz – Skrobczyńska Zuzanna

Sekcja Sportowa:

Przewodniczący – Bernatowicz Bianka

Członek – Trochimczyk Aleksandra

Sekcja Organizacyjno – Porządkowa:

Przewodniczący – Rogacz Izabela

Członek – Popławska Agata

Sekcja Kulturowo – Oświatowa:

Przewodniczący – Żukowska Aleksandra

Członek – Rogacz Izabela

 

Opiekun SU – Halina Ignatowicz

Zastępca – Elżbieta Greś