ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku mają zaszczyt zaprosić na uroczystość jubileuszową z okazji 100-lecia Szkoły,  która odbędzie się 19 maja 2023 o godzinie 10.00 .

Program uroczystości:
– 10.00 – oficjalne rozpoczęcie uroczystości z okazji 100-lecia
– 11.20 – część artystyczna w wykonaniu absolwentów i uczniów
– 12.00 – uroczyste odsłonięcie Tablicy pamiątkowej
– 12.10 – zwiedzanie szkoły, wpisy do Księgi pamiątkowej, pokaz multimedialny, spotkanie przy kawie
– 19.00 – „Spotkanie po latach – majówka w Zajeździe przy Granicy” zapraszamy absolwentów i przyjaciół Szkoły, koszt.120 zł

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie sponsorowania lub dofinansowania działań wychowawczo – edukacyjnych związanych z obchodami 100-lecia Naszej Szkoły. Kulminacja obchodów Święta 100-lecia Szkoły przewidywana jest 19 maja 2023.
Szkoła realizuje już szereg działań mających na celu edukowanie historyczne, społeczne i patriotyczne naszych uczniów jak i upamiętnienie tego wydarzenia. W ubiegłym i aktualnym roku szkolnym nauczyciele zorganizowali: spotkania z absolwentami szkoły, konkursy tematyczne, wystawę zdjęć, powstały filmy z tych wydarzeń, pozyskano wykonawców nowej gabloty na sztandar szkoły, wykonano kapitalny remont w nowej części szkoły. Wszystkie działania opisywano na stronie www.szkoły, szkolnym facebooku jak i w lokalnej prasie. Na potrzeby tego Święta – Przyjaciele i Absolwenci szkoły stworzyli Logo Szkoły i Hymn Szkoły. Wszystkie dotychczasowe działania odbywały się w ramach budżetu szkoły lub bezkosztowo, a także przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej w Gródku lub z drobnych darowizn.
Uroczystość w dniu 19 maja 2023 musi mieć wyjątkową oprawę, dlatego chcemy pozyskać dodatkowe pieniądze na: wydanie jubileuszowego biuletynu, zakup i odsłonięcie okazjonalnej Tablicy pamiątkowej i Kapsuły czasu poświęconej 100-leciu szkoły, wykonanie dekoracji na uroczysty apel, zakup jubileuszowych przypinek, będących pamiątką dla każdego uczestnika, zakup Księgi pamiątkowej, do której wszyscy uczestnicy wpiszą swoje nazwiska i szereg innych działań. Ewentualne darowizny prosimy przekazać na konto Rady Rodziców:
67 8060 0004 0394 3065 3000 0010.
Całe środowisko szkolne i Rada Rodziców są zaangażowane w działania, jednak ranga uroczystości wymaga zaangażowania dodatkowych środków na jubileusz. Prosimy serdecznie o wsparcie naszych działań. Już dziś zapraszamy Państwa na uroczyste obchody 100-lecia szkoły, podziękujemy podczas uroczystości, na stronie www.szkoły i w mediach społecznościowych, zamieścimy Państwa nazwiska w Kapsule czasu.
Impreza jest objęta Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Gródek.
Serdecznie prosimy o wsparcie naszych działań.
PATRON HONOROWY Społeczność Szkoły w Gródku