Sekretariat czynny w godzinach od 7.00 do 15.00
Dyrektor przyjmuje w godzinach pracy szkoły.

p.o. Dyrektor: mgr Danuta Barbara Garkowska

Wicedyrektor: mgr Anna Grycuk