W Szkole Podstawowej w Gródku, w roku szkolnym 2023/2024 naukę rozpoczęło 242 uczniów.

Młodzież uczy się w 15 oddziałach (klasach).

W tym roku szkolnym z dziećmi pracuje 43 nauczycieli. Nauczyciele  posiadają wymagane wykształcenie pedagogiczne i dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne. Nie wszyscy są zatrudnieni w pełnym wymiarze – niektórzy pracują tylko na części etatu.

W szkole zatrudnionych jest  15 pracowników obsługi.

Do szkoły dowożonych jest  42 uczniów, niektórzy z bardzo odległych miejscowości, np. z  Wiejek, Podozieran czy kolonii  Zielona. Wszyscy oni objęci są opieką świetlicową. Pozostali nasi uczniowie mogą również korzystać ze świetlicy i stołówki szkolnej. Świetlica pracuje od godziny 6.30 do 16.00. W tym roku zapisanych jest 142 uczniów, którzy podzieleni są na 6 grup świetlicowych. Chętni uczniowie korzystają z posiłków gotowanych w szkolnej kuchni, są to: śniadania, obiady i podwieczorki. Liczba uczniów korzystających z posiłków jest ruchoma i w ujęciu średnim przekracza 200 obiadów. We wrześniu gotowano obiady dla 176 uczniów, śniadania dla  68, a podwieczorki spożywa 63 osoby. Do sporej liczby  obiadów szkolnych dopłaca również nasz GOPS.

Wszyscy uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia  otoczeni są specjalistyczną opieką w ramach tzw. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc taką szkoła realizuje w oparciu o opinie i orzeczenia państwowej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub na wniosek nauczycieli. Uczniowie otrzymują wspomaganie podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających emocje społeczne, korygujących wady postawy,  a także dzieci indywidualnie pracują z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Zdolni i chętni uczniowie mogą  uczestniczyć w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych i kołach zainteresowań dotyczących konkretnych przedmiotów. Również podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  rozwijających uzdolnienia uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i kompetencje.

Do dyspozycji uczniów jest cały obiekt szkolny: dwie sale gimnastyczne, boisko szkolne „Orlik”, plac zabaw „Radosna Szkoła”, sale do zajęć specjalistycznych, stołówka i pomieszczenia świetlicowe, sala do ping-ponga, nowoczesna pracownia  komputerowa (23 stanowiska) z dostępem do Internetu, sala językowa.  Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykorzystanie TIK. W szkole funkcjonuje radiowęzeł.

Szkoła posiada bogate tradycje, z których najważniejsze to: Święto Szkoły obchodzone w listopadzie, tradycje przedświąteczne z uwzględnieniem specyfiki naszego regionu (mniejszość białoruska), festyny, święta państwowe, spotkania rodzinne, szkolne dyskoteki organizowane przez samorząd uczniowski.

Uczniowie poza nauką mogą uczestniczyć  w przeróżnych zajęciach  edukacyjno – wychowawczych organizowanych przez nauczycieli. Są to np. wycieczki, rajdy, zajęcia prowadzone w lesie, ogniska integracyjne, nocowanie w szkole, wymiana polsko – niemiecka dla uczniów klas ósmych, warsztaty profilaktyczne i rozwijające umiejętności i wiedzę, zawody i turnieje, dyskoteki i zabawy, imprezy integracyjne organizowane przez szkołę jak i we współpracy z instytucjami współdziałającymi (GCK w Gródku, Policja, Straż Pożarna, Urząd Gminy i inne).

W szkole,  realizowane są projekty, programy i innowacje pedagogiczne, np. Erasmus+ Program Unii Europejskie dotyczący pracy zagranicznych wolontariuszy w naszej szkole, „Bezpieczna szkoła”, „Ogólnopolski Program dla szkół” (dawniej zwany Owoce i warzywa , Szklanka mleka), „Akademia bezpiecznego Puchatka”,  „Kubusiowi przyjaciele natury”, XX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, „Erasmus po Polsku” i szereg innych. Nauczyciele realizować będą również programy regionalne jak i własne autorskie napisane bezpośrednio do naszych uczniów.

W naszej szkole współpracujemy z rodzicami dzieci, prowadzimy pedagogizację rodziców.