Nazwisko i imię Przedmiot
1. Abramowicz Maria ed. wczesnoszkolna, urlop dla poratowania zdrowia
2. Artemiuk Emilia pedagog specjalny, nauczyciel świetlicy/ zaj.rew./ zaj. kor. – kom.
3. Bielawska Ewa pedagog/ wdżwr /dor. zawod.
4. Garkowska Danuta p.o. dyrektor
5. Gąsowska Bożena ed. wczesnoszkolna
6. Giegiel Krystyna nauczyciel biblioteki
7. Gościk Alina wf/terapia pedagogiczna/nauczyciel świetlicy
8. Greś Elżbieta język polski
9. Grycuk Anna wicedyrektor
10. Bielawska Elżbieta matematyka
11. Gwizdak Anna j.polski/terapia pedagogiczna
12. Ignatowicz Halina matematyka/nauczyciel świetlicy
13. Chowańska Izabela matematyka
14. Jaroszuk Monika przyroda/biologia/chemia
15. Prokopiuk Rafał j. angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
16. Januszkiewicz Elżbieta plastyka
17. Józwowicz Marcin wychowanie fizyczne/gimnastyka korekcyjna/świetlica
18. Kamieńska Grażyna edukacja dla bezpieczeństwa / nauczyciel świetlicy
19. Roman Ala język białoruski
20. Klimkiewicz Krystyna nauczyciel świetlicy
21.Klimowicz Ewa ed. wczesnoszkolna
22. Kokieć Katarzyna nauczyciel świetlicy/nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
23.Kondratowicz Anna nauczyciel biblioteki
24. Kondrusik Małgorzata ed. wczesnoszkolna / wdżwr
25. Konończuk Barbara nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne/zaj. rewalidacyjne
26. Ks. Jakimiuk Sławomir rel. prawosławna
27. Ks. Kochanowski Stanisław rel. katolicka
27. Załęska Weronika muzyka
28. Lech Iwona historia/ WOS
29. Łukoszyk Ilona biologia, geografia
30. Lisowska Alicja j. angielski, n-l na urlopie macierzyńskim
31. Matysiuk Irena język polski/zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
32. Mojsiejewicz Gołub Halina j. rosyjski/j. polski
33. Mukosiej Barbara ed. wczesnoszkolna
34. Siegieńczuk Anna edukacja informatyczna, informatyka
35. Ostapczuk Ewelina psycholog
36. Ostapczuk Joanna logopedia/zajęcia rozw. komp. emocj. – społ.
 37. Półtorak Andrzej technika
38. Zielińska Ewa ed. wczesnoszkolna
39. Sac Ewa ed. wczesnoszkolna
39. Sawicki Eugeniusz wychowanie fizyczne/n-l świetlicy
40. Szatałowicz Emilia j. angielski
41. Soroczyńska Jolanta fizyka
42. Wirkowska Małgorzata rel. katolicka/ n-l świetlicy/
43. Wasilewska Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne i terapeuta osób w spektrum autyzmu/zaj. rewalidacyjne
44. Borrego – Carillo Aleksandra j. angielski
   

 

 

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2023/2024

  

 1. Ia – Ewa Klimowicz
 2. Ib – Bożena Gąsowska
 3. IIa – Ewa Sac
 4. IIb – Ewa Zielińska
 5. IIIa – Małgorzata Kondrusik
 6. IIIb – Barbara Mukosiej
 7. IVa –  Izabela Chowańska
 8. IVb  – Emilia Szatałowicz
 9. Va –  Ilona Łukoszyk
 10. Vb – Anna Gwizdak
 11. VIa  – Halina Ignatowicz
 12. VI b – Elżbieta Greś
 13. VIIa  – Alina Gościk
 14. VIIbMonika Jaroszuk
 15. VIIIa – Iwona Lech