Nazwisko i imię Przedmiot
1. Abramowicz Maria ed. wczesnoszkolna,  gimnastyka korekcyjna
2. Artemiuk Emilia nauczyciel świetlicy/ zaj.rew./ zaj. kor. – kom.
3. Bielawska Ewa pedagog/ wdżwr /dor. zawod. /zaj.rew.- wychow.
4. Garkowska Danuta wicedyrektor / nauczyciel świetlicy/rewalidacja
5. Gąsowska Bożena ed. wczesnoszkolna
6. Giegiel Krystyna nauczyciel biblioteki
7. Gościk Alina wf/terapia pedagogiczna/zaj.rew. wychow.
8. Greś Elżbieta język polski
9. Grycuk Anna dyrektor
10. Roman Ala język białoruski
11. Gwizdak Anna j.polski/terapia pedagogiczna
12. Ignatowicz Halina matematyka/świetlica
13. Jakimiuk Kamila matematyka
14. Jaroszuk Monika przyroda/biologia/chemia
15. Jasiński Leszek j. angielski
16. Januszkiewicz Elżbieta plastyka
17. Józwowicz Marcin wychowanie fizyczne/gimnastyka korekcyjna
18. Kamieńska Grażyna edukacja dla bezpieczeństwa / nauczyciel świetlicy
19. Dzienisik Marta zaj. rew.
20. Klimkiewicz Krystyna j. rosyjski/gimnastyka korekcyjna
21.Klimowicz Ewa ed. wczesnoszkolna
22. Kokieć Katarzyna zajęcia rew. – wychow. / nauczyciel świetlicy
23.Kondratowicz Anna nauczyciel biblioteki
24. Kondrusik Małgorzata ed. wczesnoszkolna / wdżwr
25. Konończuk Barbara nauczyciel wspomagający/zaj.rew. – wychow.
26. Ks. Jakimiuk Sławomir rel. prawosławna
27. Ks. Kochanowski Stanisław rel. katolicka
27. Załęska Weronika muzyka
28. Lech Iwona j.polski/historia/ terapia pedagogiczna/ WOS
29. Łukoszyk Ilona biologia, geografia
30. Lisowska Alicja j. angielski
31. Matysiuk Irena język polski/zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
32. Mojsiejewicz Gołub Halina j. polski/j. rosyjski
33. Mukosiej Barbara ed. wczesnoszkolna
34. Jakimiuk Anna informatyka
35. Ostapczuk Ewelina psycholog
36. Ostapczuk Joanna rel. prawosławna/zajęcia rozw. komp. emocj. – społ./logopedia
 37. Półtorak Andrzej technika
38. Sulima Dariusz jnformatyka
   
39. Sawicki Eugeniusz wychowanie fizyczne
40. Siegieńczuk Anna informatyka/logopedia
41. Soroczyńska Jolanta fizyka
42. Szatałowicz Emilia j. angielski
43. Trochimczyk Anna nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
44. Wirkowska Małgorzata rel. katolicka/ n-l świetlicy/wf
45. Zielińska Ewa ed. wczesnoszkolna
   
   

 

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2022/2023

  

 1. Ia – Ewa Zielińska
 2. Ib – Maria Abramowicz
 3. IIa – Małgorzata Kondrusik
 4. IIb – Barbara Mukosiej
 5. IIIa – Ewa Klimowicz
 6. IIIb – Bożena Gąsowska
 7. IVa – Ilona Łukoszyk
 8. IVb – Anna Gwizdak
 9. Va – Halina Ignatowicz
 10. Vb – Ela Greś
 11. VIa – Alina Gościk
 12. VI b – Monika Jaroszuk
 13. VIIa – Iwona Lech
 14. VIIIa –Kamila Jakimiuk
 15. VIIIb – Emilia Szatałowicz
 16. VIIIc – Elżbieta Bielawska