Nazwisko i imię Przedmiot
Abramowicz Maria ed. wczesnoszkolna,  gimnastyka korekcyjna
 Artemiuk Emilia nauczyciel świetlicy
Bielawska Ewa pedagog/ wdżwr /dor. zawod. /zaj.rew.- wychow.
Garkowska Danuta wicedyrektor / nauczyciel świetlicy/rewalidacja
Gąsowska Bożena ed. wczesnoszkolna
Giegiel Krystyna nauczyciel biblioteki
Gościk Alina wf/terapia pedagogiczna/zaj.rew. wychow.
Greś Elżbieta język polski
Grycuk Anna dyrektor
 Grześ Anna język białoruski/informatyka
Gwizdak Anna j.polski/terapia pedagogiczna
Ignatowicz Halina matematyka/świetlica
Jakimiuk Kamila matematyka
Jaroszuk Monika przyroda/biologia/chemia
Jasiński Leszek j. angielski
Januszkiewicz Elżbieta plastyka
Józwowicz Marcin wychowanie fizyczne/gimnastyka korekcyjna
 Kamieńska Grażyna edukacja dla bezpieczeństwa / nauczyciel świetlicy
Karpiuk Aleksander historia /geografia / WOS
Klimkiewicz Krystyna j. rosyjski/gimnastyka korekcyjna
Klimowicz Ewa ed. wczesnoszkolna
 Kokieć Katarzyna zajęcia rew. – wychow. / nauczyciel świetlicy
Kondratowicz Anna nauczyciel biblioteki
Kondrusik Małgorzata ed. wczesnoszkolna / wdżwr
Konończuk Barbara nauczyciel wspomagający/zaj.rew. – wychow.
Ks. Jakimiuk Sławomir rel. prawosławna
Ks. Kochanowski Stanisław rel. katolicka
Kunda Cezary muzyka
Lech Iwona j.polski/historia/ terapia pedagogiczna
Łukoszyk Ilona biologia
Lisowska Alicja j. angielski
Matysiuk Irena język polski/zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
Mojsiejewicz Gołub Halina j. polski/j. rosyjski
Mukosiej Barbara ed. wczesnoszkolna
Naliwajko Irena j. polski/logopedia/ zaj. rew. – wych.
Ostapczuk Ewelina psycholog
Ostapczuk Joanna rel. prawosławna/zajęcia rozw. komp. emocj. – społ./logopedia
 Półtorak Andrzej technika
Petrovska Anna j. białoruski
Romańczuk Elżbieta j. białoruski, historia
Sawicki Eugeniusz wychowanie fizyczne
Siegieńczuk Anna informatyka/logopedia
Soroczyńska Jolanta fizyka
Szatałowicz Emilia j. angielski
Trochimczyk Anna nauczyciel świetlicy/nauczyciel wspomagający
Wirkowska Małgorzata rel. katolicka/ n-l świetlicy/wf
Zarecka Aleksandra j. angielski
Zielińska Ewa ed. wczesnoszkolna
Żugaj Teresa geografia

 

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2021/2022

  

 1. Ia – Małgorzata Kondrusik
 2. Ib – Barbara Mukosiej
 3. IIa – Ewa Klimowicz
 4. IIb –Bożena Gąsowska
 5. IIIa – Maria Abramowicz
 6. IIIb – Ewa Zielińska
 7. IVa – Anna Grześ
 8. IVb – Aleksandra Zarecka/Elżbieta Greś
 9. Va – Alina Gościk
 10. Vb – Monika Jaroszuk
 11. VIa – Iwona Lech
 12. VIIa – Kamila Jakimiuk
 13. VIIb – Emilia Szatałowicz
 14. VIIc – Elżbieta Bielawska
 15. VIIIa – Krystyna Klimkiewicz
 16. VIIIb – Anna Siegieńczuk
 17. VIIIc – Anna Gwizdak