RADA RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców: 67 8060 0004 0394 3065 3000 0010

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2023/2024:

PRZEWODNICZĄCA: Katarzyna Rogacz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Joanna Wysocka

SKARBNIK: Justyna Bancarewicz


 

ROK SZKOLNY; 2022/2023

PREZYDIUM

Angelika Wysocka Bełdyga – przewodnicząca

Olga Bułatowicz – zastępca

Piotr Bancarewicz – skarbnik

Julita Puchalska – sekretarz

Agnieszka Wojcieszuk – członek

 

KOMISJA REWIZYJNA

Urszula Wawreniuk

Joanna Wysocka

Kamila Karpowicz

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2021/2022

PREZYDIUM

PRZEWODNICZĄCA: Angelika Wysocka-Bełdyga

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Olga Bułatowicz

SEKRETARZ: Julita Puchalska

SKARBNIK:

CZŁONEK: Olga Kochanowicz

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY: ELŻBIETA KARPIUK

ZASTĘPCA: KAMILA KARPOWICZ

SEKRETARZ: AGNIESZKA WYSOCKA – PAWLAK