Do walki z hitlerowskim najeźdźcą stawały na Białostocczyźnie całe bohaterskie rodziny. Jedną z wielu była rodzina Chrzanowskich z Dzierniakowa, niedaleko Gródka.

Synowie Nadziei i Stefana Chrzanowskich: Aleksander i Michał zapisali się w pamięci miejscowych ludzi jako lokalni bohaterowie. 22-letni Michał po aresztowaniu ojca przystąpił do oddziału partyzanckiego, gdzie walczył pod pseudonimem “Tiszka”. Brał on udział w wielu dywersyjnych akcjach. 9 września 1943 roku zginął w potyczce z Niemcami pod wsią Radunin (pow. Białystok).

Nadzieja Chrzanowska wraz z synem Aleksandrem została aresztowana przez gestapo. Zwolniono ich po kilkumiesięcznym śledztwie. Aleksander został wówczas partyzanckim łącznikiem. Wraz z matką pomagał partyzantom. Wiosną 1944 roku Aleksander wstąpił do partyzanckiego oddziału im. Kalinowskiego. 14 lipca 1944 roku na tzw. Napoleońskim Trakcie koło wsi Królowy Most oddział im. Kalinowskiego stoczył walkę z Niemcami. Zginął w tej walce 21-letni partyzant Aleksander Chrzanowski.

20 września 1970 roku nadano szkole imię. Od tej daty pełna nazwa brzmi: “Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku”.