Harmonogram imprez, uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku w roku szkolnym 2019/2020

 

Imprezy i uroczystości

Lp.

uroczystość/impreza

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

2września 2019

Dyrektor, wicedyrektor : A. Gościk, M Jaroszuk, H. Ignatowicz, A. Karpiuk, B. Wakulewska , I. Lech

2.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13/16 października 2019

Dyrektor, wicedyrektor, Ewa Bielawska, B. Wakulewska, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk

3.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP październik/ listopad 2019 Dyrektor, wicedyrektor, M. Abramowicz, E. Zielińska, SU, A. Malewska

4.

Święto Szkoły podstawowej pod hasłem:

” Bajkowa szkoła ”

8 listopada 2019 dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, wychowawcy klas, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk, A. Gościk

5.

Święto Niepodległości pt.:”……………….”- apel , przemarsz, złożenie kwiatów

-troska o mogiły, składanie kwiatów na grobie Patronów Szkoły, w Piereciosach

11 listopada 2019 Dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, A. Karpiuk, I. Lech, H. Ignatowicz, K. Klimkiewicz, E. Romańczuk , E. Greś, B. Gąsowska, E. Klimowicz

6.

Choinka szkolna, Dzień Babci i Dzień Dziadka ? stycznia 2020 wicedyrektor, n-le kl.I-III, K. Kokieć, B. Gąsowska, rodzice,

7.

Bal charytatywny luty 2020 D.Garkowska, E. Zielińska, B. Konończuk, i pozostali wszyscy n-le SP w Gródku

8.

Święto Konstytucji 3Maja. Dzień flagi RP /maj 2020

 

A.Karpiuk, E. Greś, E. Romańczuk, I. Lech

10

Majówka- piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 1 czerwca 2020 wicedyrektor, pedagog, n-le kl. I-III, A. Gościk, M. Jaroszuk, wychowawcy klas, n-le wf

11.

Dzień wychowawcy 1czerwca 2020 dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, n-le,

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 Dyrektor, wicedyrektor, A. Karpiuk, A. Gościk, M. Jaroszuk, K. Klimkiewicz, H. Ignatowicz, C. Kunda

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2019/2020

 

7.01.2020

i 8.01.2020

Prawosławne Boże Narodzenia
20.04.2020 Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
21.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część humanistyczna
22.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część matematyczno-przyrodnicza
23.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część językowa
30.04.2020 Dzień wolny przed majówką (czwartek)
12.06.2020 Piątek po święcie Boże Ciało