Harmonogram  imprez, uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku w roku szkolnym 2022/2023

Imprezy i uroczystości:

Lp. uroczystość/impreza Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.   01września 2022 Dyrektor, wicedyrektor, M. Józwowicz, H. Ignatowicz,  E. Januszkiewicz.
2. Realizacja działań zw. z obchodami 100-lecia Szkoły Cały rok szkolny  Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy n-le,  I. Matysiuk, E. Greś, A. Gościk, M.Wirkowska, E. Januszkiewicz, H. Mojsiejewicz Gołub, A.Gwizdak, J.Soroczyńska, E. Sawicki, E. Artemiuk, E.Szatałowicz, I. Lech, wychowawcy klas,
3. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2022 Dyrektor, wicedyrektor, E. Januszkiewicz,  Ewa Bielawska, M. Abramowicz, H.Mojsiejewicz Gołub, E.Ostapczuk,
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP listopad 2022 Dyrektor, wicedyrektor, E. Zielińska, M. Abramowicz, M. Józwowicz, H. Ignatowicz.
5.  Święto Szkoły podstawowej pod hasłem: ”         ” 8 listopada 2022 Dyrektor, wicedyrektor, A. Abramowicz, wychowawcy klas, M. Józowicz,  H. Ignatowicz, E. Januszkiewicz, H.Mojsiejewicz Gołub ,I. Lech, E. Szatałowicz
6.  Święto Niepodległości pt.:”……………….”- apel, złożenie kwiatów

-troska o mogiły, składanie kwiatów na grobie Patronów Szkoły, w Piereciosach

listopad 2022 Dyrektor, wicedyrektor,  H. Ignatowicz, M. Józwowicz, E. Januszkiewicz,H.Mojsiejewicz Gołub, B.Gąsowska, E.Klimowicz,   n-le,
7. Choinka szkolna, Dzień Babci i Dzień Dziadka styczeń 2022 wicedyrektor, n-le kl.I-III, wychowawcy I-III, RR, 
8. Bal charytatywny    luty  2022 D.Garkowska, RR, wszyscy n-le SP w Gródku 
9. Święto Konstytucji 3Maja.  Dzień flagi RP Kwiecień /maj 2022 M. Józwowicz, E. Greś, I. Lech, H. Ignatowicz, E. Januszkiewicz, A. Gwizdak, H.Mojsiejewicz Gołub,
10 Majówka- piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 1 czerwca 2022 wicedyrektor, pedagog, psycholog,E. Artemiuk, n-le, wychowawcy klas, n-le wf
11. Dzień wychowawcy 22 czerwca 2022 dyrektor, wicedyrektor, M. Józwowicz, H. Ignatowicz, wychowawcy klas, n-le, 
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  23 czerwca 2022 Dyrektor, wicedyrektor, M.Józwowicz, H. Ignatowicz, B. Gąsowska, E. Klimowicz, K. Jakimiuk, E. Szatałowicz, E. Bielawska, B. Konończuk, E. Januszkiewicz, H.Mojsiejewicz Gołub, I. Lech.

Wydarzenia szkolne: 

Lp. Zadania Termin realizacji Osoba odpowiedzialna/ forma
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP i G, wybór opiekuna SU G  wrzesień 2022 w trakcie zajęć- przerwy ??

H. Ignatowicz, E. Greś, E. Ostapczuk, I.Lech.

2. Spotkania z policjantem- profilaktyka bezpieczeństwa na drogach  wrzesień 2022 w trakcie zajęć- w klasach 

wicedyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy klas, n-le świetlicy, 

3. Dzień poradnictwa zawodowego marzec 2022  Ewa Bielawska,E. Ostapczuk, 

D. Garkowska, wychowawcy klas

4.  Sprzątanie Świata  wrzesień  2022  D.Garkowska, wychowawcy klas, 
5. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych październik 2022 K. Giegiel, A. Kondratowicz, H.Mojsiejewicz Gołub, wychowawcy klas
6.  Imprezy i zawody sportowe:

-turniej pin ponga ( z SU)

-Olimpijka kl. 1-3 

-Turniej Unihokeja 

– 

Marzec 2023

Listopad 2022

Maj 2023

E. Sawicki, M. Józwowicz,

A. Gościk, M. Wirkowska, E. Artemiuk, M. Kondrusik, B. Mukosiej,  n-le,

7. Dni kultury rosyjskiej listopad 2022 K. Klimkiewicz, H.M. Gołub 
8. Szkolne konkursy przedmiotowe Październik 2022  –marzec2023 dyrektor, wicedyrektor, n-le
9. Rozwijanie kompetencji czytelniczych K. Giegiel, A. Kondratowicz, E. Greś, A. Gwizdak, H. Mojsiejewicz Gołub, I. Matysiuk, I. Lech. 
10. Konkursy wewnątrzszkolne:

-Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, egzamin na Kartę rowerową,

-Konkurs ortograficzny „O Laur Dyrektora Szkoły”

-Konkursy w zw. z obchodami 100-lecia SP

-konkurs j. angielskiego

-konkurs „Pięknego czytania”

-konkurs recytatorski,

-konkurs ekologiczny – Dzień Ziemi,

-konkurs fotograficzny,

-konkurs biblijny,

-inne.

Cały rok szkl. 

wicedyrektor, n-le: M. Jozwowicz, E. Ostapczuk, A. Półtorak, I. Łukoszyk, M. Jaroszuk, H. Mojsiejewicz Gołub, A. Gwizdak, A. Szatałowicz, L. Jasiński, K. Giegiel, A. Kondratowicz, E. Greś, I. Matysiuk, J. Soroczyńska, J. Ostapczuk, M. Wirkowska, inni

              

11. Apele cykliczne: 

-apel profilaktyczny/

-Dzień Bezpiecznego Internetu

-Międzynarodowy Dzień Wolontariatu 

-Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

-inne

6-8 apeli począwszy od września 2022 skończywszy na maju 2023

-luty 2023

Wicedyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele: A. Gościk, B.Gąsowska, G. Kamieńska, J. Ostapczuk, E. Artemiuk, M. Wirkowska, n-le j.polskiego, 
12. Wydarzenia pozalekcyjne: 

-działania zw. ze 100-leciem SP w Gródku,

-dyskoteka Andrzejkowa  

-dyskoteka walentynkowa/ zabawy

-dyskoteki choinkowe/ karnawałowe

-inne: wyjazdy na obiekty sportowe: basen w ramach Programu „Umiem pływać”, inne

cały rok  Wszyscy nauczyciele, B. Gąsowska, E. Klimowicz
13. Kultywowanie tradycji świątecznych i obrzędów ludowych : 

– Jasełka, 

-Międzyszkolny Konkurs Kolęd i pastorałek,

– Pierwszy Dzień Wiosny, Topienie Marzanny, 

-inne wydarzenia: patriotyczne, kształtujące postawy,

-Dzień Kolorowej Skarpetki

cały rok szkolny

M. Wirkowska, J. Ostapczuk, E. Artemiuk, M. Kondrusik, A. Gościk, E. Klimowicz, B. Mukosiej, M. Abramowicz, E. Zielińska,  n-le, 
14. Ferie zimowe Styczeń 2022  
15. Kangur matematyczny Konkurs o Pióro Dyrektora  marzec 2023 K. Jakimiuk, E. Bielawska
16. Tydzień profilaktyki 2023 K. Jakimiuk, I. Łukoszyk
17. Realizacja Projektów ogólnopolskich 

-Projekt dla szkół( owoce i warzywa, mleko)

-Akademia Bezpiecznego Puchatka

-Europejski Korpus Solidarności,

-Uczymy Dzieci Programować UPD „Zakodowany czytelnik”

-Projekt „Absolwenci SP w Gródku”,

-Program ogólnopolski „Przerwa na czytanie”

inne: 

cały rok szkolny 2022/2023 D. Garkowska, M. Abramowicz, E. Zielińska, B. Gąsowska, M. Wirkowska, A. Gościk, E. Artemiuk, M. Jaroszuk, E. Szatałowicz, A. Gwizdak, I. Lech, E. Greś,  n-le biblioteki,
18. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska Czyta Dzieciom” Maj/czerwiec 2023 K. Giegiel, A. Kondratowicz, H.Mojsiejewicz Gołub,
19. Wycieczki szkolne, rajdy, zawody, inne, zgodnie z planem wychowawczym i treściami edukacyjnymi realizowanymi w szkole cały rok szkolny  wychowawcy klas, n-le świetlicy, M. Wirkowska, E. Artemiuk, księża, 
20. Działania wynikające z Planu Pracy SU cały rok  Opiekunowie  Samorządu 

 

Harmonogram imprez, uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

uroczystość/impreza

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

2września 2019

 

Dyrektor, wicedyrektor : A. Gościk, M Jaroszuk, H. Ignatowicz, A. Karpiuk, B. Wakulewska , I. Lech

2.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13/16 października 2019

 

Dyrektor, wicedyrektor, Ewa Bielawska, B. Wakulewska, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk

3.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP październik/ listopad 2019 Dyrektor, wicedyrektor, M. Abramowicz, E. Zielińska, SU, A. Malewska

4.

Święto Szkoły podstawowej pod hasłem:

” Bajkowa szkoła ”

8 listopada 2019 dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, wychowawcy klas, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk, A. Gościk

5.

Święto Niepodległości pt.:”……………….”- apel , przemarsz, złożenie kwiatów

-troska o mogiły, składanie kwiatów na grobie Patronów Szkoły, w Piereciosach

11 listopada 2019 Dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, A. Karpiuk, I. Lech, H. Ignatowicz, K. Klimkiewicz, E. Romańczuk , E. Greś, B. Gąsowska, E. Klimowicz

6.

Choinka szkolna, Dzień Babci i Dzień Dziadka ? stycznia 2020 wicedyrektor, n-le kl.I-III, K. Kokieć, B. Gąsowska, rodzice,

7.

Bal charytatywny luty 2020 D.Garkowska, E. Zielińska, B. Konończuk, i pozostali wszyscy n-le SP w Gródku

8.

Święto Konstytucji 3Maja. Dzień flagi RP /maj 2020

 

A.Karpiuk, E. Greś, E. Romańczuk, I. Lech

10

Majówka- piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 1 czerwca 2020 wicedyrektor, pedagog, n-le kl. I-III, A. Gościk, M. Jaroszuk, wychowawcy klas, n-le wf

11.

Dzień wychowawcy 1czerwca 2020 dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, n-le,

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 Dyrektor, wicedyrektor, A. Karpiuk, A. Gościk, M. Jaroszuk, K. Klimkiewicz, H. Ignatowicz, C. Kunda

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Gródku w roku szkolnym 2019/2020

 

7.01.2020

i 8.01.2020

Prawosławne Boże Narodzenia
20.04.2020 Prawosławny Poniedziałek Wielkanocny
21.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część humanistyczna
22.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część matematyczno-przyrodnicza
23.04.2020 Egzamin Ósmoklasisty-część językowa
30.04.2020 Dzień wolny przed majówką (czwartek)
12.06.2020 Piątek po święcie Boże Ciało