Grafik korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku, ważny od 1.09.2021:

  1. Śniadanie:

       -godz. 8.30 – grupa przedszkolna

       -godz. 8.45 – uczniowie klas 1-3

      2.Obiad:

       -godz. 10.45   grupa przedszkolna

       -godz. 11.00 – klasy pierwsze

       -godz. 11.15 – klasy drugie,

       -godz. 11.30 – klasy trzecie

       – godz. 12.30 – klasy IV – VI

       – godz. 13.30 – klasy VII – VIII

     3.Podwieczorek:

      -godz. 13.45 –    grupa przedszkolna

      -godz. 14. 00 – uczniowie klas 1-3 SP.