22 maja pani Ilona Łukoszyk przeprowadziła zajęcia otwarte z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Photon- Education w ramach projektu „Inteligentna klasa”. Na lekcję zaproszeni zostali nauczyciele oraz rodzice klasy 6a. Na zajęciach uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat oswajania lęku i sposobów radzenia sobie z nim. Następnie szóstoklasiści brali udział w quizie multimedialnym platformy Photon za pomocą classpadów. Na zajęciach byli obecni instruktorzy programu Photon oraz pani Monika Jaroszuk i Izabela Chowańska.