– Pedagog

W maju 2024 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Gródku tydzień profilaktyki.

Uczniowie klas III-IV (73 uczniów) brali udział w programie profilaktycznym „Cukierki”. Dzieci nabrały  dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu   i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego „ognia, który karmi i ogrzewa, a jej …

Przeczytaj więcej Szkolny Tydzień Profilaktyki

Dnia 15.04.2024r. gościliśmy w naszej szkole Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja "Magik".

W dobie cyfrowej każdy z nas, a szczególnie najmłodsi, powinni być świadomi zagrożeń czających się w sieci. Przedstawienie „Cyberkłopoty Amelki” to doskonała inicjatywa edukacyjna, która w przystępny sposób zwraca uwagę na ten ważny aspekt naszego codziennego życia. Celem  przedstawienia było …

Przeczytaj więcej Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja “Magik”

26 lutego 2024 roku gościliśmy w naszej szkole p. dyrektor TEB Edukacja  z Białegostoku, która przedstawiła uczniom klasy VIII a ofertę edukacyjną szkoły.

Technikum TEB Edukacja jest siecią szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, przystępują do egzaminu maturalnego, który odbywa …

Przeczytaj więcej Spotkanie uczniów klas 8 z przedstawicielem Technikum TEB Edukacja

W dniach 14 i 21 luty 2024 roku odbywało się w naszej szkole szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia ”Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, moduł 3pn. „Zdrowie psychiczne”. Szkolenie dofinansowane było ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Zdrowie”. Czas trwania szkolenia w sumie  6 godzin zegarowych. W szkoleniu uczestniczyło 25 …

Przeczytaj więcej Szkolenie “Zdrowie psychiczne”

W dniu 07.02.2024 roku uczniowie klas VIA, VIB, VIIA, VII B i VIIIA  SP w Gródku wraz z  nauczycielami i pedagogiem szkolnym wybrali się do Gminnego Centrum Kultury w Gródku na spektakl teatralny o charakterze edukacyjnym, z zakresu profilaktyki zdrowia, pod tytułem „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy”. Spektakl ten łączy …

Przeczytaj więcej „Chemiczna zmiana nastroju kontra pozytywne emocje bez dopalaczy”

W dniu 18.12.2023 roku dyrekcja, uczniowie,  pedagog i psycholog szkolny odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku. Celem wizyty było spotkanie z dyrekcją, pracownikami i pensjonariuszami tego ośrodka. Zostaliśmy ugoszczeni herbatką i słodkościami. Mieliśmy okazję zwiedzić DPS. Byliśmy w kaplicy, różnych pracowniach zadaniowych, salach rehabilitacyjnych i świetlicy ośrodka. Przekazaliśmy pocztówki świąteczne …

Przeczytaj więcej Akcja “Świąteczne serca”

Back to top