26 lutego 2024 roku gościliśmy w naszej szkole p. dyrektor TEB Edukacja  z Białegostoku, która przedstawiła uczniom klasy VIII a ofertę edukacyjną szkoły.

Technikum TEB Edukacja jest siecią szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, przystępują do egzaminu maturalnego, który odbywa się w szkołach oraz do egzaminów zawodowych, dzięki którym mogą zdobyć tytuł technika.

Kierunki, które szkoła proponuje w Technikum, to kierunki przyszłości, gdzie zapotrzebowanie na rynku pracy stale rośnie. W ofercie jest: Technik informatyk E-sport, Technik programista, Technik fotografii, czy Technik reklamy.

Patronatami są międzynarodowe firmy, m.in.: Microsoft, MSI, Canon, Schwarzkopf Professional, INTEL, Cisco. Partnerzy merytoryczni wspierają proces kształcenia przez zapewnienie ciekawych i profesjonalnych materiałów dydaktycznych, programów komputerowych, sprzętu czy kosmetyków potrzebnych do realizacji zajęć.

Uczniom organizowane są  dodatkowo kursy, warsztaty, wycieczki przedmiotowe, zielone szkoły, szkolenia i pokazy, dzięki którym zdobywają kolejne doświadczenia i podnoszą swoje kwalifikacje. Proponuje się  uczniom m.in.: Pierwszą pomoc przedmedyczną, Język migowy, Obróbkę graficzną zdjęć, Adobe Photoshop, Pozycjonowanie stron WWW, Projektowanie stron WWW, Manicure hybrydowy, Przedłużanie i zagęszczanie rzęs.

 TEB Oddział Białystok to także Liceum.

W Liceum nie ma standardowego systemu oceniania. Przez cały okres nauki uczeń zdobywa punkty, które następnie są przeliczane na procenty. W trakcie całego roku uzyskuje się tylko dwie oceny: na pierwszy semestr oraz na zakończenie roku. System punktowy to lepsze rozwiązanie niż oceny, ponieważ ten model jest bardzo zbliżony do sposobu oceniania na maturze. Dzięki temu od początku uczniowie przyzwyczają się do tego, jak będzie wyglądało zdawanie matury. W szkole wrzesień został ustanowiony miesiącem bez oceniania. Taka możliwość daje uczniom pierwszych klas czas na zaadaptowanie się w nowej szkole, a starsze roczniki spokojniej wracają do szkolnego rytmu.

Liceum TEB Edukacja to nie tylko przedmioty ogólnokształcące to także przedmioty dodatkowe, ukierunkowujące daną klasę na wymarzony zawód. Proponujemy klasy, które są bardzo atrakcyjne dla obecnej młodzieży takie jak: Klasa kosmetyczna, klasa kryminalistyczna, klasa psychologiczna oraz klasa medyczno-ratownicza.

                                                                                                               Pedagog: Ewa Bielawska