– Psycholog

Dnia 15.04.2024r. gościliśmy w naszej szkole Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja "Magik".

W dobie cyfrowej każdy z nas, a szczególnie najmłodsi, powinni być świadomi zagrożeń czających się w sieci. Przedstawienie „Cyberkłopoty Amelki” to doskonała inicjatywa edukacyjna, która w przystępny sposób zwraca uwagę na ten ważny aspekt naszego codziennego życia. Celem  przedstawienia było …

Przeczytaj więcej Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja “Magik”

Samorząd Uczniowski na początku grudnia ogłosił konkurs na najciekawszą świąteczną dekorację drzwi sal lekcyjnych. Uczniowie wraz z wychowawcami zaproponowali szereg nietuzinkowych rozwiązań nawiązujących do magii Świąt Bożego Narodzenia oraz śnieżnej zimy, tak rzadko przez wszystkich doświadczanej. Liczył się pomysł, kreatywne podejście i wkład pracy.

21 grudnia komisja konkursowa w składzie: - p. Danuta Garkowska - …

Przeczytaj więcej Konkurs SU na dekorację drzwi

W dniu 18.12.2023 roku dyrekcja, uczniowie,  pedagog i psycholog szkolny odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Świerkowej w Białymstoku. Celem wizyty było spotkanie z dyrekcją, pracownikami i pensjonariuszami tego ośrodka. Zostaliśmy ugoszczeni herbatką i słodkościami. Mieliśmy okazję zwiedzić DPS. Byliśmy w kaplicy, różnych pracowniach zadaniowych, salach rehabilitacyjnych i świetlicy ośrodka. Przekazaliśmy pocztówki świąteczne …

Przeczytaj więcej Akcja “Świąteczne serca”

Sprawozdanie z egzaminu na kartę rowerową

 W dniu 15 czerwca 2023 r. uczniowie kl. IV a i b  Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku przystąpili do egzaminu na Kartę rowerową.

Celem  tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie …

    Przeczytaj więcej Karta rowerowa

22.03.2023r.odbyły się Targi Edukacji i Nauki w Białymstoku, na których gościliśmy wraz z trzynaściorgiem uczniów klas VIII.  W wydarzeniu wzięło udział 70 wystawców: szkoły branżowe z całego regionu, przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji, handlu, usługach oraz prowadzące działania w branżach specjalistycznych, firmy szkoleniowe i instytucje rynku pracy. Uczniowie mieli okazję ujrzeć potencjał szkolnictwa …

Przeczytaj więcej Targi edukacji i nauki

13 marca 2023 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas VIII z przedstawicielami – nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Młodzież poznała zasady rekrutacji do szkoły. Zapoznała się z kierunkami kształcenia. Przedstawiciele z kierunków: technik technologii drewna, stolarz, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych praktycznie przedstawili swoje …

Przeczytaj więcej Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa

REKRUTACJA KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne (rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca) z wykorzystaniem systemu informatycznego do:
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • pięcioletniego technikum,
  • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. 
Od dnia 15 maja 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na …

Przeczytaj więcej Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

01.03.2023r odbyło się spotkanie uczniów klas ósmych z wicedyrektorem Panią Katarzyną Maliszewską z Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 10 w Białymstoku. Uczniowie zapoznali się z zasadami rekrutacji do szkoły, poznali kierunki kształcenia oraz warunki nauki i praktyki.

 Spotkanie zorganizowały Panie pedagog Ewa Bielawska oraz psycholog Ewelina Ostapczuk.

Przeczytaj więcej Spotkanie z wicedyrektorem Branżowej Szkoły I Stopnia

Back to top