Sprawozdanie z egzaminu na kartę rowerową

 W dniu 15 czerwca 2023 r. uczniowie kl. IV a i b  Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku przystąpili do egzaminu na Kartę rowerową.

Celem  tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Nad prawidłowym przebiegiem testu teoretycznego czuwał Pan Andrzej Półtorak – nauczyciel zajęć technicznych

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 35 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na gminnej targowicy, gdzie został przygotowany plac manewrowy  specjalnie przygotowanym na potrzeby egzaminu. Polegał on na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał Pan Marcin Józwowicz – nauczyciel wychowania fizycznego (egzaminator) oraz Ewelina Ostapczuk – psycholog szkolna (egzaminator).

 Egzamin na kartę rowerową zdało 12 uczniów.

 Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!