W dniach 14 i 21 luty 2024 roku odbywało się w naszej szkole szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia ”Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, moduł 3pn. „Zdrowie psychiczne”. Szkolenie dofinansowane było ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Zdrowie”. Czas trwania szkolenia w sumie  6 godzin zegarowych. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób ( 21 n-li  z SP w Gródku i 4 z NSP w Załukach). Wszyscy uczestnicy w przerwie otrzymali gorący posiłek. Takie samo szkolenie w dniach 24 styczeń i 7 luty 2024 r. odbyło 22 rodziców naszej szkoły oraz NSP w Załukach.

Uczestnicy zgłębili wiedzę na temat: zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Poznali przyczyny, objawy i sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD), z zaburzeniami odżywiania.

      Pedagog szkolny: Ewa Bielawska