W dniu 29 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Gródku świętowaliśmy 231 rocznicę Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja – najstarsza ustawa zasadnicza w Europie i druga w świecie. Majowe święto dla wszystkich Polaków jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Z tej oto okazji Samorząd Uczniowski przy współpracy z nauczycielami historii opracował program obchodów. Uczniowie z Samorządu w klasach 4-8 przedstawiali wierszyki, krótką historię 3 maja. Wspominali o wybitnych działaczach: Stanisławie Małachowskim, Ignacym Potockim, Hugo Kołłątaju. Dzień ten na długo zostanie w naszej pamięci.