W dniu 21 .stycznia 2022 roku uczniowie klas 1a oraz 1b SP otrzymali swój pierwszy dokument –  legitymacje szkolne, które uroczyście wręczyła Pani Dyrektor Anna Grycuk.