Poznajemy Podlaskie – Dolina Biebrzy i Narwi

Podlasie to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Niestety jest on mało znany. Stwierdzenie to dotyczy też samych mieszkańców województwa podlaskiego. Z tych też względów powstało przedsięwzięcie „Poznajemy Podlaskie” finansowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Projekt ten ma na celu umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio pomóc podlaskiej branży turystycznej. Jest to bardzo ciekawe i ze wszech miar potrzebne założenie. Nie zawsze bowiem doceniamy piękno i unikatowość przyrodniczo – kulturowo – historycznych walorów naszej „małej ojczyzny”. Dbając o poszerzenie wiedzy teoretycznej uczniów, nasza szkoła również złożyła wniosek na wycieczkę jednodniową. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i po podpisaniu umowy 28 kwietnia uczniowie klasy 5a i 6ab wyjechali na wycieczkę w Dolinę Biebrzy i Dolinę Narwi. Pierwszym punktem wycieczki był spacer po pięknie położonym, w dolinie Narwi, Tykocinie. Tak jak wiele miejscowości w naszym regionie jest to miasto z bogatą kulturą żydowską. W centrum dawnej dzielnicy żydowskiej znajduje się Wielka Synagoga. Świątynia robi wrażenie i jest zdecydowanie inna niż kościoły katolickie lub prawosławne. Ważnym miejscem nauki i życia członków społeczności żydowskiej był wzniesiony obok synagogi Dom Talmudyczny, którego historię uczniowie również poznali. Zwiedzanie Tykocina nie byłoby pełne bez poznania osiągnięć Jana Klemensa Branickiego, który był fundatorem pomnika Wielkiego Hetmana Stefana Czarneckiego, który prowadził wojnę podjazdową podczas potopu szwedzkiego. Podziwiając kamieniczki wokół malowniczego rynku, z pomnikiem w jego centrum, przeszliśmy obok monumentalnego Kościoła Trójcy Przenajświętszej. Następnie po przejściu przez most na Narwi dotarliśmy do odbudowanego, dzięki zachowanym fundamentom, Zamku Tykocińskiego. Co ciekawe, na zamku tym zostało ustalone najstarsze i najwyższe odznaczenie polskie – Order Orła Białego. Podziwiając zgromadzone eksponaty młodzież poznała przeszłość samego zamku, jak i miasta. Piękno doliny Narwi, określanej często jako Polska Amazonka oraz jej dopływu czyli Biebrzy, można było podziwiać z szczytu Strękowej Góry. Należy jednak pamiętać, iż miejsce to, ze względu na swoje zalety obserwacyjne, było ważnym punktem strategicznym w okresie II wojny światowej. To tutaj podczas najazdu wojsk niemieckich bohatersko się bronił kpt. Raginis. Znajduje się tu m.jn. krzyż upamiętniający walkę Polaków, grób kapitana Władysława Raginisa oraz ruiny schronu. Z postacią kapitana uczniowie spotkali się ponownie w trakcie zwiedzania Twierdzy Osowiec. Ten zespół umocnień miał za zadanie obronę zachodnich granic imperium carskiego. Obecnie dla turystów przygotowano ciekawe eksponaty w muzeum oraz oddano do zwiedzania trasę historyczno- przyrodniczą. Przechodząc przez schrony, tunele, przełazy i inne budowle wojskowe szóstoklasiści wraz z młodszymi kolegami poznali też legendy związane z tym miejscem m.in. o Czarnej Damie. Ostatnim punktem wycieczki było miasto Grajewo oraz Muzeum Mleka. Obiekt ten prezentuje interaktywną i multimedialną ekspozycję dotyczącą historii oraz tradycji związanych z podlaskim przemysłem mleczarskim. Dużo radości i śmiechu przyniosło młodzieży dojenie krowy. Osobom o zainteresowaniach naukowych spodobało się laboratorium oraz strefa poświęcona mleku. Ciekawostką historyczną, oczywiście dla dzieci, a nie dla nauczycieli, była ekspozycja poświęcona pierwszemu w Polsce barowi mlecznemu.

Dziękujemy Zarządowi Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za wsparcie finansowe naszego wniosku. To była wyjątkowa i bardzo owocna wycieczka.
Podziękowania kierujemy też do Biura Podróży „Ramis” za profesjonalną organizację wyjazdu. Współpraca z Państwem to czysta przyjemność.

Koordynatorzy
Alina Gościk, Halina Ignatowicz, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska.