Wycieczka do Trójmiasta
Profilaktyka realizowana w szkole, w nowoczesnym ujęciu, oznacza kształtowanie takich postaw i umiejętności, które wspomagać będą uczniów, a później dorosłych, w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Równie ważne jest ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój, dezorganizują zdrowe życie. Wycieczki, warsztaty, quizy to sposób na inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących takich jak: pozytywna samoocena i rozwijanie zainteresowań oraz budowanie planów na przyszłość. Wyjazdy to też trening ważnych umiejętności społecznych, radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Z tych też względów jednym z elementów projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Stop używkom – życie jest najważniejsze” była wycieczka do Trójmiasta. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali ZOO w Oliwie, port w Gdyni, Sopot oraz spacerowali po najdłuższym molo w Polsce. Drugi dzień był równie pasjonujący. Uczniowie zwiedzili Gdańsk, poznali historię Westerplatte oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Hevelianum. W ich trakcie młodzież poznawała tajniki programowania, rozwiązywali interaktywne zadania pomagające zaprzyjaźnić się z matematyką, fizyką i historią.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy panu Wiesławowi Kulesza i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku z przewodniczącą panią Edytą Marcińczyk na czele, za dofinansowanie naszego projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Stop używkom – życie jest najważniejsze”.
Dziękujemy dla Biuro Podróży RAMIS za świetnie przygotowaną ofertę pod naszą grupę, za przemiłego pilota p. Marka oraz doświadczonego kierowcę p. Krzysztofa. Młodzież wróciła zadowolona i pełna wrażeń.
Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Halina Ignatowicz, Małgorzata Wirkowska.