Akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Nasza szkoła uczestniczyła po raz kolejny w ogólnopolskim projekcie “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Współpracując z firmą Green Office Ecologic oraz Urzędem Gminy w Gródku zbieraliśmy elektroodpady. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

Zbiórka trwała do 12 stycznia. Zebraliśmy 1750 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki temu szkoła otrzymała bon o wartości 175 zł. Przeznaczymy go na zakup sprzętu sportowego firmy Sportpoland lub materiały biurowe.
Serdecznie dziękujemy Pani Urszuli Wołosewicz z Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Gródku i Pani Basi Gorbacz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) za pomoc w organizacji akcji.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Panu Andrzejowi Owerczuk i Panu Grzegorzowi Tarasewicz za pomoc przy załadunku.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom, a także lokalnej społeczności za udział i wsparcie proekologicznych działań naszej szkoły.

Koordynatorzy akcji: Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Ewa Zielińska