Uczniowie klasy 8 c po omówieniu opowiadania stworzyli swoją interpretację dzieła w formie plakatu. Wykorzystali do tego przyniesione z domu materiały plastyczne, które w kreatywny sposób miały nawiązać do poznanego utworu. Forma pracy w grupie dodatkowo zaktywizowała ósmoklasistów do twórczego podejścia do postawionego problemu. Przekład intersemiotyczny to doskonały sposób na utrwalenie treści literackich omawianych w czasie lekcji.