Cyberprzemocy mówimy nie!!!

Co wspólnego ma Internet z teatrem? Okazuje się, że dużo, o czym mogli się przekonać uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku,  którzy  13.02.2023r.  wybrali się na spektakl „Pierwsza miłość – internetowe love” w wykonaniu Wrocławskiego Teatru In-Art. Udział w przedstawieniu to jedna z kilku form działań profilaktycznych zaplanowanych w ramach projektu „Cyberprzemocy mówimy nie!!!”. 

Czterdziestu uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Gródku realizowało projekt profilaktyczno – edukacyjny „Cyberprzemocy mówimy nie!!!” zgodny z założeniami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Gródku im. Partyzantów Braci M. i. A. Chrzanowskich na rok szkolny 2022/2023 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.

Uczniowie realizując projekt:

– poznali zjawisko cyberprzemocy, uwodzenia w sieci ( jakie przybiera formy np. wulgarne wyzywanie, ośmieszanie, emisja filmów i zdjęć wbrew woli, podszywanie się pod kogoś w Internecie),

– zapoznali się z konsekwencjami nadużyć związanych z komunikacją telefoniczną  i internetową,

– poznali reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci,

– zapoznali się z zasadami reagowania w sytuacjach cyberprzemocy,

– dokonali autorefleksji na temat czasu spędzonego w Internecie i jego wpływu na pozostałe czynności,

– pozyskali wiedzę na temat zagrożeń płynących z nadużywania komputera oraz ryzyko uzależnienia,

– poznali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu .                                                                               

Na początek wśród uczniów uczestniczących w projekcie przeprowadzono ankietę, celem której było poznanie opinii uczniów na temat cyberprzemocy. Wynika z niej, że uczniowie bardzo dużo czasu spędzają w Internecie, znane jest im zjawisko cyberprzemocy i doświadczyli przemocy w sieci w postaci wulgarnego wyzywania, poniżania, zastraszania, ośmieszania, rozsyłania kompromitujących zdjęć.

Odpowiedzią na wyniki ankiety były zajęcia z wychowawcą na temat  „Jak nie krzywdzić innych w klasie? – podstawy wiedzy o bullyingu i cyberbullyingu”. Jednym z efektów działań w szkole była gazetka ścienna „Bezpieczny w Internecie” zawierająca rady dla internautów.

Atrakcyjnym punktem projektu okazały się zajęcia integracyjne w Centrum Rozrywki Logic Games w Białymstoku. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa udała się do Pokoi Zagadek, czyli tzw. Escape Room’ów. Pokoje zagadek to gry akcji na żywo, które przeniesiono z filmów i komputerów do realnego świata. Uczestnicy zostali zamknięci w pokojach, w którym rozwiązywali zagadki, szukali przedmiotów, składali elementy jak puzzle, aby ostatecznie z niego uciec w wyznaczonym czasie. Uczniowie pokonywali pokoje: Wyspa Odkrywców, Misja Specjalna,  Klątwa Faraona i Orion 53. W tym czasie druga grupa mogła sprawdzić się w Laserowym Painballu. „Półmrok. Siatka maskująca. Skrzynie na broń. Cisza… aż do pierwszego strzału. I rozpoczyna się bitwa! Czasem według scenariusza, czasem zupełnie poza jakimkolwiek schematem. Ważne, by Twój laser był szybszy niż laser przeciwnika. By Twój zespół był skuteczniejszy, celniejszy i bardziej zdeterminowany od przeciwnej ekipy. W zakamarkach poligonu liczy się przetrwanie. Czy możesz liczyć na wsparcie kolegów? Czy rozumiecie się bez słów? Czy potraficie się dobrze bawić, niezależnie od wyniku rozgrywki?”  Tyle atrakcji czekało na poligonie wojskowym.

Uczestnicy  zabaw wykorzystywali swoje mocne strony i wydobywali pokłady kreatywności. Musieli działać zespołowo. Rozgrywki zespołowe miały też walor edukacyjny, a podane w niesamowicie efektownej formule – motywowały młodzież do osiągania jak najlepszych wyników.

Po zajęciach w Logic Games udaliśmy się do auli widowiskowej na ulicy Świerkowej, gdzie uczestniczyliśmy w przedstawieniu teatralnym „Pierwsza miłość – internetowe love”.

Sztuka podejmowała bardzo trudne, ale współczesne problemy, z którymi zmaga się młodzież – strach przed opinią innych, hejt, spory między przyjaciółmi, dopalacze, śmierć bliskich. Młodzi ludzie bardzo łatwo dają się zmanipulować i wciągnąć w pułapkę uzależnień, z których ciężko im potem wyjść samodzielnie. Reżyser Andrzej Wieczorek uświadamia młodzieży, jak bardzo niebezpieczne jest zażywanie przeróżnych środków, które tylko na chwilę i pozornie poprawiają nastrój i samopoczucie. W dłuższej perspektywie wspomaganie się czymkolwiek, może skończyć się nawet utratą tego, co najcenniejsze – życia.

Spektakl ,,Pierwsza miłość – Internetowe love’’ podobał się publiczności, siedzącej w ciszy i skupieniu, która na koniec nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Po zakończonym przedstawieniu artyści poświęcili kilka minut na krótkie omówienie tego, co przed chwilą obejrzeli uczniowie. Była również okazja,  by zadać pytania na temat pracy aktorów, ile czasu poświęcają na próby, jak długo uczą się tekstu. Każdy po obejrzeniu tego przedstawienia zdał sobie sprawę, jak bardzo ważny temat został poruszony w tej sztuce.

 Działania profilaktyczne, które zostały przeprowadzone w ramach projektu profilaktyczno – edukacyjnego „Cyberprzemocy mówimy nie!!!” uświadomiły uczniom klas VII i VIII zasady korzystania z różnych technologii komunikacyjnych oraz płynące z tego zagrożenia. Działania podniosły poziom wiedzy uczniów w zakresie właściwego reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród młodzieży. Dodatkowo uczniowie poznali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu poza siecią. Uczniowie wzmocnili i utrwalili umiejętności i zachowania dotyczące współpracy w grupie, współodpowiedzialności, a także budowania relacji interpersonalnych, radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania konfliktów wynikających z przebywania w grupie rówieśniczej. Młodzież odkryła własne możliwości i predyspozycje podczas gier i zabaw sportowo – umysłowych. 

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku za wsparcie finansowe projektu.

Koordynatorzy projektu: Iwona Lech, Emilia Szatałowicz, Leszek Jasiński