Dyrekcja Szkoły informuje:

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2022, godz.9.00, plac szkolny. Po części oficjalnej spotkania z wychowawcami klas.
  • W tym dniu wcześniejsze odwozy, od ok. godz. 12-tej.
  • Świetlica szkolna pracuje do godziny 16 -tej.
  1. W dniu 2.09.2022, w godzinach: 9.00 – 00 – Dzień profilaktyczno – integracyjny dla wszystkich uczniów szkoły. Zajęcia prowadzą wychowawcy klas i nauczyciele.
  • W dniu 2.09.2022 są wcześniejsze odwozy, ok. 13-tej.
  • Świetlica szkolna pracuje do 16 -tej.
  1. Dyrektor Szkoły z dniem 26.08.2022 wprowadza zmiany w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gródku – Zarządzenie Nr30/2022 Dyrektora Szkoły. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem na str. www szkoły.
  • Wzorem lat ubiegłych  należy wypełnić deklarację, którą możecie Państwo pobrać ją ze szkolnej strony ( zakładka: świetlica szkolna) lub pozyskać w szkole.
  • Z dniem 6.09.2022 stołówka szkolna rozpoczyna dożywianie chętnych uczniów ( tak jak w latach ubiegłych, uczniowie mogą korzystać że  śniadań, obiadów i podwieczorków).