Nasza szkoła od wielu lat prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii. Należymy do projektu ESA, czyli Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. W listopadzie nauczyciele przeprowadzili wiele działań edukacyjnych na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz ich skutków na zdrowie człowieka. Uczniowie przedstawiali również propozycje starań jakie każdy z nas może podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza. Klasy 4-8 wykonały bardzo ciekawe plakaty. Chętni uczniowie rozwiązywali test online. Koordynatorkami działań były panie Ilona Łukoszyk i Izabela Chowańska.