W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Gródku przystąpiła do Programu Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). Jest to program informujący mieszkańców o jakości powietrza w danej miejscowości. Program realizowany jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Na budynku naszej szkoły, przy wejściu od ulicy Fabrycznej, zamontowane zostało urządzenie badające stan powietrza, czyli jego jakość. Określany jest on na podstawie stężenia cząstek pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10, wyrażonego w µg/m3. Koordynatorami programu w naszej szkole są: p.Monika Jaroszuk i p.Ilona Łukoszyk. Wspólnie z uczniami realizowane są działania mające na celu edukację zwiększającą świadomość w społeczności naszej gminy, na temat powietrza, którym oddychamy. Uczniowie klas 8 przygotowali film edukacyjny techniką stop motion pt. „Ekoludek dba o Gródek”. Nagranie filmu możliwe było dzięki wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI Warto bliżej zainteresować się tematem czystości powietrza w naszej gminie. Działając razem na rzecz środowiska, zyskujemy lepszą jakość życia, co w konsekwencji wpływa na nasze zdrowie.

https://drive.google.com/file/d/1glneE1PNfvhUFfHYn4hzV0AGbml2t0kY/view?usp=sharing