Inauguracja Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego

Ślubuję uroczyście,

że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy

i rozwoju własnej osobowości,

szanować prawa i obyczaje akademickie

oraz całym swoim postępowaniem

dbać o godność i honor studenta

Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego.

12 lutego na Uniwersytecie w Białymstoku zainaugurowano zajęcia w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego. To już 3 edycja, w której udział bierze 72 uczniów z województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko – mazurskiego, w tym 8 młodych studentów z naszej szkoły.

W trakcie uroczystości prowadzonej przez prodziekan wydziału biologii dr hab. Adę Wróblewską, prof. UwB, studenci MUP złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali listy gratulacyjne i Dzienniczki Młodego Ekologa. Wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. “Zostań młodym odkrywcą” wygłoszonego przez doktora Marka Bartoszewicza.

Podczas weekendowych zjazdów uczniowie klasy piątej: Gogiel Natalia, Grochowski Jakub, Klimiuk Jan, Kubiak Wiktoria, Kułakowski Michał, Matulewicz Kornelia, Popławski Szymon i uczennica klasy siódmej Wiktoria Charkiewicz będą zdobywać wiedzę o otaczającym nas świecie.

Celem projektu CZTERY ŻYWIOŁY ZIEMI – POZNAJĘ I MĄDRZE KORZYSTAM jest wyzwolenie i utrwalenie wśród uczniów szkół podstawowych potrzeby życia zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju, kształtowanie ich jedności ze środowiskiem przyrodniczym, a także stworzenie w ramach projektu możliwości rozwijania umiejętności obserwowania środowiska i gromadzenia o nim informacji, poznania praw i prawidłowości rządzących przyrodą, a także zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem.

Fot. Olga Klimiuk, Emilia Matulewicz.

Alina Gościk