INNOWACJA – “Język sąsiadów nie jest nam obcy”
Uczniowie klas szóstych w tym roku szkolnym uczestniczą w innowacji pedagogicznej pt.”Język sąsiadów nie jest nam obcy”. Głównym celem tej innowacji jest przygotowanie uczniów do szybkiego przyswajania materiału na lekcjach języka rosyjskiego w klasach siódmej i ósmej, a w konsekwencji lepsze przygotowanie do egzaminu z języka rosyjskiego. Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe słownictwo i uczą się nowego dla nich alfabetu zwanego cyrylicą. Zajęcia często mają formę zabawy, w której ruch ma duże znaczenie. Na zdjęciach uczniowie ćwiczą nazywanie kolorów po rosyjsku.