20 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskch 2024, na którym zaprezentowały się uczennice naszej szkoły,  Zoja Siemiżon kl. IIIa, Ewa Siemiżon i Marcelina Mojsiej z kl.Va. Celem koncertu było kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, popularyzacja śpiewania kolęd, ukazanie piękna duchowego i wartości religijnych zawartych w treściach kolęd, umożliwienie zaprezentowania umiejętności wokalnych i muzycznych dzieci oraz młodzieży, promocja regionu i jego dziedzictwa kulturowego, doskonalenie umiejętności prezentowania się przed publicznością, rozwijanie aktywności uczniów. Dziewczynki pięknie zaśpiewały kolędy, wzbudzając zachwyt wśród zgromadzonych. Serdeczne podziękowania składam uczennicom za cudowny występ, a rodzicom za przygotowanie i gratulujemy utalentowanych pociech.

Joanna Ostapczuk

SCAN_20240205_103347630