Nasze sukcesy

         Za nami Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Słowo ojczyste”. Eliminacje rejonowe odbyły się  25 marca w Białymstoku w BTSK, natomiast finał konkursu miał miejsce  4 kwietnia w Bielsku Podlaskim w Domu Kultury. 

        Nasze uczennice z klasy  IIIa  – Anika Kolbe, Zoja Siemiżon  i  z  klasy Va- Ewa Siemiżon, Marcelina Mojsiej i Nikola Jarocka  godnie reprezentowały  szkołę. W eliminacjach   rejonowych, jak i w finale, wzięło udział około trzydziestu uczestników z  każdej grupy wiekowej. Nasze dziewczynki  bez tremy  pięknie recytowały swoje wiersze.

       W eliminacjach   rejonowych  Nikola Jarocka i Zoja Siemiżon zajęły   II  miejsce i zostały  wyróżnione w  finale.   Natomiast Marcelina Mojsiej   zajęła III miejsce w  rejonowych   eliminacjach, a Ewa Siemiżon została wyróżniona.

        Brawo, dziewczynki! Życzymy powodzenia i sukcesów w  kolejnych konkursach.

 

           Нашы поспехі

             За намі агульнапольскі дэкламатарскі конкурс “Роднае слова”.  Раённы агляд адбыўся 25 сакавіка ў Беластоку, а фінал  4 красавіка ў Бельску Падляшскім.

         Нашы вучаніцы  з 3a класа- Аніка    Кольбэ,  Зоя Семіжон  і 5а класа–Ева Семіжон, Марцаліна Мойсей і Ніколя Яроцкая  годна прадставілі школу.  У кожнай узроставай групе  і на раённым аглядзе, і ў фінале было каля трыццаці ўдзельнікаў. Але нашы дзяўчынкі не разгубіліся і цудоўна дэкламавалі свае вершы.

         На раённым аглядзе Ніколя Яроцкая  і

Зоя Семіжон  занялі   ІІ месца і былі  вылучаны ў фінале.

Марцаліна Мойсей атрымала ІІІ месца на раённым аглядзе, а Ева Семіжон была вылучана.

          Брава, дзяўчынкі! Поспехаў  і перамог вам   у наступных конкурсах.