Była dobra zabawa na scenie i nauka języka białoruskiego. W siedzibie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku w dniu 18 05 2022 odbył się konkurs Szkolnych Zespołów Teatralnych. Na scenie zaprezentowali się także uczniowie z klasy 6 a, którzy uczęszczają na lekcje języka białoruskiego. Młodzi aktorzy wystąpili z inscenizacją spektaklu pod tytułem „Żuk Żukiewicz” i zajęli 3 miejsce. Gratulujemy!

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności aktorskich uczniów, zainteresowanie ich białoruskim teatrem, zachęcanie dzieci do przezwyciężenia własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością oraz prezentacja osiągnięć i propagowanie tradycji szkolnych teatrów amatorskich.

Anna Petrovska i Anna Grześ