Pod koniec marca uczniowie z Gródka  spotkali się z absolwentami szkoły – panią Niną Markiewicz i panem Adamem Siemieńczykiem.  Pani Nina jest emerytowaną nauczycielką, byłą dyrektor szkoły, działaczką społeczną i poetką.  Pan Adam to autor wielu rysunków satyrycznych i wierszy, twórca esejów opisujących współczesnych poetów. Jest członkiem Akademii Literatury i Sztuki Słowiańskiej w Bułgarii i La Maison des Artistes we  Francji. To organizator Światowych Dni Poezji UNESCO w Londynie, twórca oGródka Poezji, pomysłodawca i projektant medalu okolicznościowego oGródek Poezji. Upamiętnia on poetkę Barbarę Jurkowską – Nawrocką, a także promuje naszą miejscowość. Do tej pory medale dostali twórcy i działacze z Anglii, Szkocji, Białorusi, Ukrainy, Bułgarii, Grecji, Niemiec, Francji, USA, Portugalii, Kazachstanu, Pakistanu, Polski.  Niedawno otrzymał go znany aktor Al Pacino. Wśród nagrodzonych medalem są osoby związane z naszą gminą – Anna Pawłowska, Marta Brassart, Tomek Siemieńczyk, Wiesław Kulesza, Katarzyna Rogacz, Irena Matysiuk, Dariusz Żukowski, Krzysztof Korotkich, Robert Szyryngo. Podczas uroczystych obchodów stulecia szkoły w Gródku medal otrzymała także nasza szkoła.

Adam tak powiedział o tym medalu: „Chodzi o okazanie szacunku najbliższym nam ludziom. Żyjemy w świecie, który wskazuje nam wciąż nowych bohaterów. A my mamy wokół siebie wzorce do naśladowania.” (cytat pochodzi z wywiadu z Adamem Siemieńczykiem przeprowadzonego  przez Dariusza Adama Zellera).

 Marcowe spotkanie  miało szczególny charakter,  towarzyszyła mu wystawa, przedstawiająca osoby, które otrzymały medal. Uczniowie odczytali wiersze Adama Siemieńczyka. Najważniejszą częścią wydarzenia było  wręczenie medalu oGródka Poezji pani Ninie Markiewicz.  Uroczystość została przygotowana przez Danutę Garkowską, Annę Gwizdak, Elżbietę Greś, Annę Kondratowicz, Annę Pawłowską i Ireną Matysiuk. (im)