Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza ??????????
 
Dzieci ze świetlicy szkolnej dziękują nauczycielom bibliotekarzom i wszystkim pracownikom bibliotek za ciekawe lekcje biblioteczne, pomoc w wyborze lektury, konkursy i zajęcia teatralne.