8 września 2023 r. w przeddzień ogólnopolskiej akcji, w Szkole Podstawowej w Gródku odbyło się Narodowe Czytanie.
Tegoroczna, XII edycja Czytania Narodowego, pod patronatem pary prezydenckiej, popularyzowała wspólne czytanie książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku lekturą „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Celem tej akcji społecznej jest propagowanie literatury narodowej.
Spotkanie zorganizowała Biblioteka Szkolna we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gródku. „Nad Niemnem” to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Legendę o Janie i Cecylii uczniom klas starszych naszej szkoły czytali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku Danuta Garkowska, wicedyrektor Anna Grycuk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gródku Katarzyna Rogacz, wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, zastępca Nadleśniczego Waliły Rafał Ostaszewski, przewodniczący Rady Gminy Wieczysław Gościk i panie nauczycielki języka polskiego – Anna Gwizdak i Irena Matysiuk.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Danuta Garkowska, przypominając o akcji ogólnopolskiej. Słowo o autorce i okolicznościach powstania książki, w tym roli powstania styczniowego, wygłosiła pani Elżbieta Greś. Pani Irena Matysiuk nawiązała do miejsc związanych z powstaniem w naszej gminie i regionie.
Zadaniem naszym było zapoznać młodzież z fragmentami książki, z jej językiem, walorami artystycznymi. Utrwalić przekaz patriotyzmu, jaki niosą treści. Promować ideę czytania nade wszystko.