Dlaczego edukacja ekologiczna w szkole jest ważna?

Edukacja ekologiczna w szkole buduje społeczeństwo oparte o zasady zrównoważonego rozwoju. Polega ona na poznawaniu powiązań między społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką. Jej ważną częścią jest wychowanie poprzez rozwijanie relacji uczniów ze środowiskiem naturalnym i kształtowanie kompetencji, które pozwolą im je chronić w przyszłości. W celu wzmocnienia świadomości ekologicznej, aktywności obywatelskiej i zaangażowania uczniów w działania na rzecz przyrody, w czwartek 20.04.23 roku, pracownicy Nadleśnictwa Waliły wraz z wychowawcami klas szóstych zorganizowali sadzenie lasu w ramach ogólnopolskiej akcji “Łączą nas drzewa”. Uczniowie na wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym terenie posadzili 2500 sadzonek dębów. Dzięki wspólnej ciężkiej pracy, powstał „Las Pamięci Jana Pawła II”. Na zakończenie akcji odbyło się integracyjne ognisko z przepysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Pana Daniela Trochimczyka.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą inicjatywę i współpracę dla p. Małgorzaty Zbyryt, która zajmuje się edukacją leśną i ochroną przyrody, p. Piotra Pawłowicza p.o. leśniczego leśnictwa Turowo, p. Piotra Tonderskiego podleśniczego leśnictwa Turowo oraz p. Daniela Trochimczyka z Firmy DAN LAS i p. Adriana Abramowicza z Firmy TRANS – LAS. Dziękujemy Wójtowi Gminy Gródek za zapewnienie bezpłatnego transportu.

Wychowawcy klas szóstych Alina Gościk i Monika Jaroszuk.