W ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” Białostocka
Fundacja Kształcenia Kadr organizuje subregionalne targi edukacyjno
– zawodowe w Białymstoku, które odbędą się w dniu 26 kwietnia
2022 r. o godzinie 10.00 – 14.00 na Stadionie Miejskim w
Białymstoku przy ul. Słonecznej 1.
Podczas targów szkoły zawodowe zaprezentują swoją ofertę edukacyjną
kształcenia zawodowego w subregionie białostockim oraz wskażą korzyści
nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia i
potrzeb rynku pracy.
Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży ze szkół
podstawowych w szczególności klas 7 i 8 z aktualną ofertą edukacyjną
szkół zawodowych (branżowych i techników), a także przygotowanie jej do
świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki
edukacyjno – zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także
kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu
samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji
zawodowych.

Gródek, 20.04.2022 r.

Pedagog: Ewa Bielawska