Dnia 5 grudnia 2022 r.  odbył się w naszej szkole apel dyplomowy. Była to okazja do podziękowania uczniom i nauczycielom za działania w zakresie profilaktyki.

Pani pedagog Ewa Bielawska podziękowała wychowawcom za objęcie uczniów fachową opieką pedagogiczną w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 oraz kreatywne i rzetelne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych pod hasłem „Nie czas na nudę”. Nauczycielce plastyki podziękowała za nadzór merytoryczny nad konkursami towarzyszącymi akcji.

9 uczniów naszej szkoły: Lidia Bułatowicz i Tomasz Bancarewicz z klasy V b, Hanna Kozioł, Ewa Laskowska, Wiktoria Kubiak z klasy VI a oraz Nataniel Baczyński z klasy VIII a i Mateusz Bazyluk, Dawid Mieleszko, Izabela Rogacz z klasy VIII b otrzymało dyplomy i książki za odniesiony sukces w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim pn. „Nie czas na nudę”.

Ponadto 40 uczniom z klas I-VIII zostały wręczone dyplomy za udział w konkursach plastycznym i literackim promujących zdrowy tryb życia w ramach obchodzonego w szkole Tygodnia Profilaktyki  w dniach 21-25.12.2022 r..

                                                                                                                      Pedagog: Ewa Bielawska