Szkoła Podstawowa w Gródku otrzymała podziękowania
i pamiątkową książkę z dedykacją od Pana Prezydenta RP ,
za wspólny udział w Narodowym Czytaniu 2021.
Książka „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, dostępna w bibliotece szkolnej.