?? „Poznaj Polskę” – wyjazd do Łodzi.??

??Wycieczka to jedna z bardziej lubianych przez dzieci i młodzież form kontaktu uczniów z otaczającym ich światem wykraczającym poza miejsce zamieszkania.

??Stanowi też ciekawy element pracy pedagogicznej. Przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Łączy w sobie elementy nauki, rozrywki i przygody. Uczy współpracy, odpowiedzialności i samodzielności. Kształtuje pozytywne cechy charakteru i umiejętność funkcjonowania w grupie. Umożliwia uczniom wyrobienie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz przeżywania pozytywnych uczuć – radości i satysfakcji. Ważnym elementem jest także rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Wszystkie te elementy spełniają wycieczki organizowane przez szkoły w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę”.

??Nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu pani Aliny Gościk, kolejny raz wzięła udział w programie „Poznaj Polskę” i zorganizowała, razem z biurem podróży RAMIS, wycieczkę do Łodzi.

??Pierwszego dnia wyjazdu, a mianowicie 13 grudnia, uczniowie zwiedzili Orientarium w Łódzkim ZOO oraz poznali historię i zabytki Łodzi. Na ulicy Piotrkowskiej podziwialiśmy piękne ozdoby świąteczne. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa wędrowaliśmy szlakiem elementów związanych z przemysłem włókienniczym. Nasze zainteresowanie wzbudziły zaprezentowane rodzaje tkanin i splotów oraz stroje, jakie ludzie nosili w XIX i XX wieku.

??Drugi dzień obfitował w atrakcje sportowo – rekreacyjne. O trudach jazdy autokarem mogliśmy zapomnieć w Termach Uniejów. Tego dnia poznaliśmy też historię zamku w Łęczycy. Zamek ten to siedziba łęczyckiego muzeum. Został on zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1365. Jest on jednym z typowych architektonicznych założeń kazimierzowskich. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.

??Ostatnim punktem wycieczki była Bazylika Katedralna w Łowiczu. Jest to jeden z najwybitniejszych przykładów architektury sakralnej na terenie województwa łódzkiego. We wnętrzu katedry znajdują się znakomite przykłady rzeźby nagrobnej znanych, renesansowych i barokowych twórców m.in.: Jana Michałowicza z Urzędowa, Adama Swacha, Efraim Szregera, Willema van den Blocke, Jakuba Fontany.

W późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do Gródka.
??Wyrazem pozytywnych emocji uczniów były brawa jakie otrzymali od uczniów nauczyciele: pani Iwona Lech, Małgorzata Wirkowska, Monika Jaroszuk oraz pilot pan Roman Błoszyński.