15 kwietnia 2024r. w Białymstoku podpisano umowę o wsparcie organizacji wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia “Poznajemy Podlaskie”. Umowę zawarto pomiędzy Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną a Gminą Gródek (organem prowadzącym naszą szkołę), reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez panią Danutę Barbarę Garkowską p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku.

Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie atrakcji turystycznych i piękna województwa podlaskiego. Realizacja projektu umożliwi uczniom naszej szkoły wyjazd na jednodniową wycieczkę w Dolinę Bugu. Program daje szansę dzieciom i młodzieży na poznanie miejsc posiadających unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe.

Autorką wniosku i koordynatorem wyjazdu jest Alina Gościk.