Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim już po raz kolejny zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

26 października nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do akcji, którą zorganizowały panie Elżbieta Greś, Iwona Lech i Emilia Szatałowicz. W organizację akcji włączył się aktywnie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, nauczyciele języka polskiego oraz wychowawcy klas młodszych. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w naszej szkole. Rozwiesili też w budynku szkoły plakaty informujące o akcji. W tym  dniu na wszystkich przerwach międzylekcyjnych uczniowie zabierali ze sobą książkę, którą przynieśli z domu lub wcześniej wypożyczyli w bibliotece szkolnej. Siadali wygodnie gdzie, kto chciał, w sali lekcyjnej bądź na korytarzu i przez całą przerwę czytali wybraną przez siebie książkę. Najmłodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchali książek czytanych przez swoich nauczycieli. Uczniowie klas drugich i trzecich sami czytali przyniesione lektury.

Okazało się, że wspólne czytanie może dać wiele radości i sprawić wiele przyjemności wszystkim „ zaczytanym”, których było 158. Tak więc cele akcji, czyli promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu, zostały osiągnięte.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w akcji za rok.