Każdy Białorusin na Podlasiu wie, że NIWA to nie tylko zasiane pole. „Niwa” to gazeta białoruskiej mniejszości narodowej, która zasiewa swoje pole – pole aktualności, ciekawych faktów historycznych, bieżących wydarzeń i daje możliwość tworzenia w języku białoruskim każdemu, kto ma na to ochotę.

              Uczniowie szkoły, którzy uczą się języka białoruskiego, korzystają  z tej możliwość i piszą ciekawe artykuły na temat zwyczajów swojej rodzinnej wsi.  Zapoczątkował to Krzyś Bajko, uczeń klasy Va, który opowiadał o obchodzeniu Świąt Bożego Narodzenia w swojej rodzinie. O przeżyciach Wielkiego Tygodnia przed Niedzielą Zmartwychwstania Chrystusa opowiedział Karol Kalinowski, uczeń klasy Vb. O działalności Bractwa Prawosławnego w Gródku napisał  przyjaciel Karola z klasy Vb    Mikołaj Kazberuk.

         Często nasi uczniowie stają się bohaterami artykułów. W gazecie ukazały się artykuły poświęcone sukcesom naszych uczennic  Nikoli Jarockiej, Ewy i Zoi Siemiżon oraz Marceliny Mojsiej  na konkursach recytatorskich.

          Tydzień temu, 17 kwietnia 2024 r., uczniowie klasy IIIa  spotkali się z dziennikarką “Niwy” Urszulą  Szubzdą. Opowiedzieli jej,  gdzie, jak i kiedy  w swoim życiu mają doczynienia z językiem białoruskim i  jak uczą się go w szkole. Rozmowa okazała się bardzo emocjonalna i interesująca.

СЯБРУЕМ З “НІВАЙ”

         Кожны беларус на Падляшшы ведае, што  ніва- гэта не толькі  засеянае поле. “Ніва”-  газета беларускай нацыянальнай меншасці, якая  засявае сваё поле- поле  навін, цікавых гістарычных фактаў, актуальных падзей і  дае магчымасць тварыць на беларускай мове ўсім жадаючым.

        Вучні школы, які вывучаюць беларускую мову, карыстаюцца гэтай магчымасцю і пішуць цікавыя артыкулы пра звычаі роднай вёскі.  Пачаў гэту дзейнасць Кшысь Байко, вучань 5а класа, які распавёў пра святкаванне Каляд  у сваёй сям’і. А  Караль Каліноўскі,вучань 5 б класа, апавёў пра перажыванне Вялікага Тыдня перад Нядзеляй Уваскрасення Хрыстова.   Мікалай Казбярук, аднакласнік  і сябра Караля,  расказаў пра дзейнасць Праваслаўнага  Брацтва ў Гарадку.

         Часта нашы вучні становяцца героямі артыкулаў.  У газеце былі артыкулы, прысвечаныя поспехам  нашых вучаніц Ніколі Яроцкай, Евы і Зоі Семіжон, Марцеліны Мойсей на дэкламатарскіх конкурсах. 

          А  тыдзень таму, 17.04.2024года, вучні 3а класа сустрэліся з журналісткай “Нівы” Уршуляў Шубзда.  Яны расказалі ёй , дзе , як  і калі ў сваім жыцці сустракаюцца з  беларускай мовай, як вывучаюцб яе ў школе.  Размова атрымалася вельмі эмацыянальнай і цікавай.