Rozstrzygniecie konkursów

Konkurs plastyczny “Zabawy w stumilowym lesie”

PRZEDSZKOLE

1 miejsce – Hanna Krysiuk

2 miejsce – Zuzanna Poremska

3 miejsce – Dawid Kalinowski

Wyróżnienie:

– Laura Kozłowska

– Vanessa Rogacz

KLASA I

1 miejsce – Michalina Kubiak

2 miejsce – Martyna Żukowska

3 miejsce – Magdalena Kochanowicz

Wyróżnienie:

– Zuzanna Wołosewicz

– Grzegorz Kochanowicz

KLASY II – III

1 miejsce – Natalia Zastocka

2 miejsce – Gabriel Kalinowski

3 miejsce – Kacper Tarasewicz

Konkurs kulinarny “Miodowe ciasteczka Kubusia Puchatka”

1 miejsce – Julia i Amelia Karczemne

2 miejsce:

– Zuzanna Tarasewicz

– Nadia Konończuk

– Magdalena i Grzegorz Kochanowicz

– Martyna Żukowska

– Kacper Tarasewicz

– Oskar Marcińczyk

3 miejsce:

– Malwina Grycuk

– Zoja Siemiżon

– Natalia Zastocka

Wyróżnienie:

– Dawid i Gabriel Kalinowscy

Komisja oceniająca: Dyr. Danuta Garkowska, Barbara Konończuk, Katarzyna Kokieć.

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym apelu po feriach zimowych.

Konkursy w ramach „Profilaktycznego dnia z Kubusiem Puchatkiem” dofinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku.

Koordynatorzy: Alina Gościk, Ewa Zielińska, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Emilia Artemiuk.