Spotkanie z Panią Lilią Waraksa
Z okazji obchodów 100- lecia Szkoły Podstawowej w Gródku uczniowie naszej szkoły spotykają się z jej absolwentami. Gościliśmy wielu ciekawych gości, którzy opowiadali dzieciom o dzieciństwie spędzonym w murach naszej szkoły oraz o spełnianiu marzeń i sukcesach zawodowych, które osiągają w dorosłym życiu.
29 marca odbyło się spotkanie uczniów klas Ia, Ib i VIa z panią Lilia Waraksa, która w ciekawy sposób opowiadała o tej szkole, w której się uczyła. Pani Lilia jest bardzo znana osobistością naszej Gminy Gródek. Przez wiele lat pełniła funkcję Sekretarza Gminy Gródek, a także była Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku oraz w ostatnich latach Zastępcą Wójta Gminy Gródek.
Dzieci ze zdziwieniem i zaciekawieniem słuchały między innymi o tym, że w czasie, kiedy pani Lila uczęszczała do szkoły, nie było jeszcze nowego budynku szkoły, dużej sali gimnastycznej, Orlika. Największe zdziwienie na twarzach uczniów wzbudziło wspomnienie o zabawach po lekcjach, ponieważ dzieci dowiedziały się o tym, że dzieci po lekcjach często spotykały się na dużym placu, który…znajdował się tam, gdzie teraz są bloki. To było trudne do zrozumienia, ponieważ bloki są stałym elementem architektury Gródka i dzieciom trudno jest wyobrazić to miejsce bez nich. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o tym, że w czasach, kiedy pani Lila uczęszczała do szkoły z jednym nauczycielem dzieci uczyły się przez cztery lata. Pani Lila zachowała do dziś i przyniosła na spotkanie pamiątki z tamtych lat- nagrodę książkową za wzorowe ukończenie pierwszego etapu nauki- klasę czwartą i „nudne” jej zdaniem świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- „nudne” z powodu jednolitych ocen na tym świadectwie- pani Lila ukończyła edukację w naszej szkole z samymi ocenami bardzo dobrymi. Uczniowie przy tej okazji dowiedzieli się o tym, że w tamtych czasach, a Pani Lila ukończyła naszą szkołę w 1973 roku nie było świadectwa z czerwonym paskiem za tak wspaniały wynik, nie było też szóstek.
Nasi uczniowie przygotowali wiele pytań do gościa, a najwięcej pytań mieli pierwszoklasiści. Były to pytania typu:
1. Jakie kiedyś były tablice w klasie?
2. W co się Pani lubi ubierać?
3. Czy Pani w szkole miała informatykę?
4. Jakie są Pani ulubione kolory?
5. Czy kiedyś można było przynosić do szkoły zabawki?
6. Jak wyglądało kiedyś boisko szkolne?
7. Czy w szkole kiedyś była kuchnia i obiady, śniadania i podwieczorki?
8. W co bawiliście się na przerwach i na podwórku?
9. Jaki przedmiot był Pani ulubionym?
10. Ilu uczniów było w Pani klasie?
11. Kiedy uczyła się Pani w szkole podstawowej?
12. Czy uczyła się Pani języka angielskiego i obcego?
13. Jak chodziliście do szkoły ubrani?
Na zakończenie spotkania uczniowie pięknie podziękowali Pani Lilii, wręczając własnoręcznie wykonaną laurkę. Były też wspólne zdjęcia wszystkich uczestników spotkania.
Takie spotkania z absolwentami są żywą historią, w której dzieci mogą uczestniczyć i przybliżają im naszą Małą Ojczyznę- Szkołę Podstawową w Gródku i Gminę Gródek.
Maria Abramowicz, Alina Gościk, Ewa Zielińska.