Niezwykle prężna oficyna wydawnicza Chopin University Press (Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie) staje się doskonałym dokumentalistą ciekawych projektów realizowanych zarówno przez studentów, jak i pedagogów i gości  tej znamienitej uczelni. Spory katalog płyt uzupełniany jest nowymi projektami: od słynnego ‘Saxophone Varie” Pawła Gusnara po  cykl albumów z muzyką o tematyce sakralnej.

Ważnym zatem jest w tej kolekcji  jest album „Ars Paschalis”  zawierający pieśni pasyjne w opracowaniu Cezarego Kundy, zarejestrowane przez zespół wokalny Pro Opere  kierowany przez Ewę Barbarę Rafałko i  znakomitego organistę Jana Bokszczanina. Cezary Kunda twórca sięgnął po utwory reprezentujące rozmaite techniki kompozytorskie stosowane w odległych od siebie epokach. Pochodzące ze  „Śpiewnika Kościelnego” ks. Jana Siedleckiego utwory sakralne dotyczą liturgii Wielkiego Postu i Wielkanocy, a łączy je specyficzny klimat, piękno i subtelność. Misterium Męki Pańskiej i Tajemnica Zmartwychwstania od zawsze stanowią źródło inspiracji dla wielu wybitnych twórców, owocując poruszającymi w wymiarze artystycznym i duchowym dziełami w postaci oratoriów, kantat, mszy wielkanocnych i pieśni wielkopostnych. Nieustannie muzyka pasyjna stanowi wielkie wyzwanie dla rozlicznych kompozytorów, wciąż poszukujących nowych środków wyrazu dla religijnych treści, a częstym przedmiotem muzyczno-duchowego przekazu jest właśnie Ars Paschalis. Niniejszy album to zamknięta forma, w której instrumentalne fragmenty znakomicie uzupełniają śpiewane przez chór, nasycone smutkiem, tajemnicą i nadzieją, przejmujące pieśni.

(tekst za: https://jazz.pl/jan-bokszczanin-cezary-kunda-ars-paschalis-chopin-university-press)