PRACUJEMY 😀😀😀
Dziś od samego rana świetlica w kolorowych barwach. A dlaczego ? Robimy laurki na 8 marca. Technika dowolna. Każdy może wybrać to co pasuje mu najbardziej i doskonalić się plastycznie 🖍✂️✏️🔖🧷📒