18 listopada uczniowie klasy Va wraz z wychowawcą p. Aliną Gościk uczestniczyli w spotkaniu z Wójtem Gminy Gródek p. Wiesławem Kulesza. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z organizacją pracy gminy i funkcjonowaniem samorządu gminnego, zadaniami, którymi zajmuje się Wójt oraz zwiększeniem zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. 

Podczas luźnej rozmowy uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na różne tematy. Pan Wójt podkreślił, że cieszą go spotkania z młodymi mieszkańcami naszej gminy, odpowiedział na wiele pytań dotyczących działań i planów władz gminy. Uczniowie interesowali się, czy istnieją m.inn. plany wykonania chodnika na ulicy Szkolnej od „Boryku” do ulicy Białostockiej, kiedy nastąpi przebudowa drogi w miejscowości Wiejki. Poruszono kwestię wypoczynku i sportu. Wójt Wiesław Kulesza udzielił obszernych odpowiedzi na zadane pytania, uświadamiając uczniom, jak wiele czynników muszą wziąć pod uwagę władze gminy, zanim podejmą określoną decyzję, Na zakończenie spotkania Wójt przygotował dla dzieci słodką niespodziankę.

To była niezmiernie interesująca lekcja, pozwalająca kształtować od najmłodszych lat postawy obywatelskie.