Wolontariat Europejski

Zespół Szkół w Gródku posiada akredytację Narodowej Agencji Polski i prowadzi Wolontariat Europejski w ramach programu Europejski Korpus Solidarności (wcześniej znany jako EVS Erasmus+). Mamy prawo przyjmować na rok wolontariuszy z różnych krajów. Korzyści z rocznego pobytu wolontariusza w naszej placówce mają być obopólne. Wolontariusz ma poznać organizację pracy w szkole i z dziećmi, nauczyć się języka polskiego, poznać i rozwinąć swoje umiejętności i zdolności, zdobywać doświadczenie życiowe i zawodowe. Może współpracować i spotykać się z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami naszej szkoły, a także nawiązywać kontakty z rodzinami naszych uczniów. W tygodniu roboczym wolontariusz poświęca kilka godzin dziennie na rzecz naszej szkoły. Wolontariusze pomagają w organizacji życia szkoły, wyjściach, wycieczkach, podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych. Uczą języków obcych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zapoznają nas z historią, zwyczajami, kuchnią swoich krajów. Projekt prowadzony jest we współpracy z Stowarzyszeniem Anawoj z Michałowa ,który organizuje przyjazd do Polski i pobyt wolontariuszy w Gródku. W roku szkolnym 2021/2022 gościmy wolontariusza ze Słowenii Francisca. Oto fotorelacja z niektórych działań podjętych przez wolontariusza (zajęcia językowe, plastyczne oraz spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych).

Bożena Gąsowska Alicja Lisowska Anna Trochimczyk