Kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków wykorzystywania narzędzi informacyjnych jest ważne dla aktywnego ich uczestnictwa w społeczeństwie. Umożliwia bowiem naukę, pracę oraz samodoskonalenie się. Złożoność współczesnych systemów informatycznych jest na tyle duża, że wymaga ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i kompetencji.

25 kwietnia odbyła się lekcja otwarta zrealizowana w ramach programu „Aktywna tablica”. Zajęcia odbyły się w klasie 6a. Zostały one przeprowadzone przez panią Ilonę Łukoszyk.  Oprócz celów edukacyjnych nauczycielowi udało się również kształtować u uczniów  umiejętności współpracy   w  zespole, skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz  umiejętności uczenia się. Ważnym elementem lekcji było też rozwijanie u uczniów kompetencji informacyjnych poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi TIK.