Pani pedagog Ewa Bielawska zaprasza do przeczytania artykułu “Przemoc rówieśnicza – strategie radzenia sobie w sytuacji jej wystąpienia”. 

Przemoc rówieśnicza